TEPAV: Faiz 45’e çıkarsa 2024 enflasyonu 39’a inebilir

TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Ekonomik ve Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü Dr. Burcu Aydın Özüdoğru tarafından hazırlanan raporda, 2023’ün kalanında ve 2024’ün ilk aylarında enflasyondaki yüksek seyrin sürebileceği, faizin de bu çerçevede önce yüzde 40’a, ardından da yüzde 45’e çıkarılmasının gerekebileceği belirtildi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan raporunda öne çıkan saptamalar şöyle şöyle:

Enflasyon, beklentilerdeki bozulma ve seçim sonrasındaki yüksek kur ve vergi artışı nedenleriyle, 2023’ün kalanında ve 2024’ün ilk aylarında yüksek seyredebilir. Bu çerçevede, politika faiz oranının bu yıl yüzde 40’a, önümüzdeki yıl da yüzde 45’e çıkarılmasının enflasyondaki düşüş için gerekli olacağı değerlendiriliyor. Teknik model çalışmaları, enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 66’ya yükseldikten sonra sıkılaşan para politikasıyla 2024 yıl sonunda yüzde 39’a, 2025 yıl sonunda ise yüzde 26 civarına düşeceğini gösteriyor.

Büyümedeki yavaşlamaya bağlı olarak bütçe açığı mevcut beklentilerin üzerinde gerçekleşebilir.

Bütçedeki açık, harcamalar kaynaklı olurken kamu gelirleri ekonomik büyümeye bağlı olarak sınırlı artış gösterebilir. Bu çerçevede, 2023’te yüzde 7,1 olacağı tahmin edilen kamu kesimi açığının GSYH’ye oranının 2024’te yüzde 8,2, 2025’te ise yüzde 5,5 olması beklenebilir.

Merkezi yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı 2024’te yüzde 40, 2025’te yüzde 44 olarak öngörülüyor.

Cari açık 2024 yılında iç talepteki normalleşme ile GSYH’nin yüzde 4’ünün altına inebilir.

İç talebin sınırlanması nedeniyle yavaşlayan büyüme kısa vadede istihdam imkânlarını sınırlayabilir.

Ekonomik büyüme tahminleri 2023 için yüzde 3,7, 2024 için yüzde 2,9, 2025 içinse yüzde 3,4 olarak belirtildi. Büyümenin, iç talebin kontrol altına alınmasıyla, yavaşlayacak olması nedeniyle
istihdam artışının kısıtlanacağı ve buna bağlı olarak da işsizlik oranının 2024’te yüzde 11,7, 2025’te ise yüzde 12,8 olacağı tahmin ediliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx