SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ‘rapor ödemesi’ yaptı

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
SGK geçen yıl 8,2 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlarına hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için geçici iş göremezlik ödemesi yapıyor. Bundan hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan yararlanıyor. Kamuoyunda geçici iş görememezlik durumu “raporlu” olarak tanımlanıyor. SGK, 2022’de geçici iş göremezlik ödeneğini günlük 166,80 lira olarak duyurmuştu. İstirahat raporları Kurumun e-Ödenek programıyla elektronik ortamda düzenlenip, ödemeler aynı sistem üzerinden sigortalının talebi alınmaksızın PTT Bank’a veya sigortalılar tarafından SGK’ye bildirilen banka hesaplarına gönderiliyor. SGK geçen yıl 8,2 milyar lira rapor ödemesi yaptı #1 SGK, bu kapsamda geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedenleriyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında ödeme yaptı. Bu ödemenin, 600 milyon lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8 milyar lirası hastalık ve 1,8 milyar lirası da analık kapsamındaki istirahat sebebiyle yapıldı. Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. SGK geçen yıl 8,2 milyar lira rapor ödemesi yaptı #2 Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor. Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8’er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*