Kuşların filleri yendiği kıssa: Fil Olayı

Fil hadisesi, Kur’an-ı Kerim’in 105. mühleti olan Fil müddetinde anlatılır. Ayetlerde kısadır lakin tefsirini okuduğumuzda daha geniş çaplı bilgiler ediniriz. Pekala Fil olayı nasıl yaşandı? Fil mühleti nasıl okunur? Fil mühletinin manası nedir? Fil hadisesi ile alakalı her şeyi Kur’an-ı Kerim’den sizin için araştırdık…

Fil müddetinin okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.

Elem yec’al keydehum fî tadlîl.

Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.

Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.

Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Fil Mühletinin Türkçe meali

Mekke devrinde nâzil olmuştur. Beş âyettir. İsmini birinci âyetteki birebir sözden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin, (Kâbe’yi yıkmaya gelen) fil sahiplerini (Ebrehe ve ordusunu)?

2. Onların makûs planlarını boşa çıkarmadı mı?

3. Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi.

4. (Bunlar) onlara pişkin sert çamurdan (dolu gibi) taşlar atıyor(lar)dı.

5. Derken (Allah) onları (Ebrehe ve ordusunu), yenmiş (delik deşik olmuş) ekin yaprağı üzere yapıverdi.

(Bu müddet, insanları orada toplamak için San’a (Yemen)’de bir kilise yaptıran ve gururlu zorba bir tutumla ve siyâsî üstünlüğüne güvenerek İslâm’ın kutsal bir sembolü olan Kâbe’yi yıkmaya niyetlenen Habeşistan vâlisi Ebrehe ve ordusunun hâlini bahis edinmiştir. Hem de bütün vakitlerde geçerli, birebir mevki ve pozisyondaki kutsal düşmanlarına bir ihtar niteliği taşımaktadır. Burada, Ebrehe gibisi kimselerin otorite güç ve servetine güvenerek, İslâm’ın kutsal kıymetlerine saldırma yahut onlarla gayret etme planları hazırlamalarına karşı, bütün vakitlere yönelik, önemli bir ihtar vardır.)

Fil olayı nedir, nasıl gerçekleşmiştir?

Fil Hadisesi ya da Fil Olayı (Vakayı Fil) İslam inancına nazaran Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumundan 52 gün evvel Kabe’yi yıkmak maksadıyla Mekke üzerine filleriyle birlikte yürüyen Ebrehe ve ordusunun Allah tarafından gönderilen Ebabil kuşları vasıtasıyla bozguna uğratılmasını anlatan hadisedir.

Allâh Teâlâ’nın buyruğuyla yapılan Kâbe, ebediyen ilâhî koruma altındadır. Târihte “Fil Vakası” olarak bilinen hâdise, bunu ortaya koyan ibretli misâllerden biridir.

Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma teşebbüsü

Yemen vâlisi Ebrehe, Roma imparatorunun da yardımıyla San’a’da yaptırdığı kili­seye istek ettiği ölçüde ilgi edilmediğini görünce, son derece sonlandı. Akabinde Arapların evvelce beri kudsiyetini kabûl edip ziyâret edegeldikleri Kâbe’yi yıkmaya karar verdi.

İçinde, günümüzün tankları mesâbesinde olan fillerin de bulunduğu büyük bir ordu hazırlayarak Mekke’ye yürüdü. Böylece, -gûyâ- insanların taraflarını, kendi yaptırdığı kiliseye çevire­cekti.

Ebrehe’nin gözü o kadar dönmüştü ki, gasbedilen develerini geri istemeye gelen Abdülmuttalib’e şaşarak:

“–Ben Kâbe’yi yıkmaya geldim. Sen ise develerini düşünüyorsun!” demiş ve Abdülmuttalib’in Kâbe için:

“–Onun sâhibi var! O, onu korur!” tabirlerine karşılık kibirle:

“–Bana karşı onu koruyacak yoktur!” hezeyânında bulunmuştu.

Mekke’ye yaklaşan ordusuna Kâbe’ye atak buyruğu verdi. Ama Mina ile Müzdelife ortasındaki Vâdi-i Muhassirʼe gelince filler yürümez oldu. Gökyüzü ebâbîl kuşlarıyla doldu. Onlar, ayaklarında getirdikleri pişkin tuğladan yapılmış taşları Ebrehe ordusunun üzerine dolu taneleri üzere boşaltmaya başladılar. Bu taşlar, kime isâbet ediyorsa, onu helâk ediyordu. Mekke’nin önü bir anda insan ve fil mezarlığına döndü. Sıkletsiz küçücük kuşlar, tonlar tartısındaki filleri ezip yere serdiler. Bu dehşet dolu ilâhî mûcizenin tahakkuk ettiği yıla “Fil Senesi” denildi.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*